Raspisan tradicionalni konkurs za kratku priu asopisa Soko na temu

KRSNASLAVAUMOMZAVI?

AJU

Redakcija?

asopisazaduhovnuikulturnuprosvjetu?

SOKO?

Srpskogsokolskogdru?

tva?

Soko?

izDobrunakodVi?

egrada,uzpodr?

kuIzdava?

keku?

e?

Dabar“Mitropolijedabrobosanske,raspisujeKONKURSZakratkupri?

unatemu?

KRSNASLAVAUMOMZAVI?

AJU?

Nakonkursseprimajuneobjavljenekratkepri?

e?

ijisuautoriizsvihsrpskihkrajeva。

Kratkepri?

esedostavljajuutriprimjerkapotpisane?

ifrom,stimdaposebnakovertasadr?

irje?

enje?

ifreipodatkeoautoru。

Jedanautormo?

eposlatinajvi?

eDVIJEkratkepri?

enazadatutemu,maksimalnedu?

inedo150redova。

Prispjelekratkepri?

esenevra?

aju,anajbolje?

eodabrati?

iriRedakcije?

Sokola?

Radovise?

aljupo?

tomnaadresuSrpskosokolskodru?

tvo?

SOKO?

sanaznakomzakonkurszakratkupri?

u?

asopisa?

Soko?

73247DobrunskaRijeka-manastir?

SvetogNikolaja“,akrajnjirokzadostavljanjeradovaje15。

april2018。

godine。

Redakcija?

Sokola?

najuspje?

nijeautorenagradi?

e:zaprvomjesto200maraka,zadrugomjesto100marakaizatre?

emjesto50maraka。

Uztrinagra?

eneRedakcija?

Sokola?

eodabratiodre?

enibrojkvalitetnihkratkihpri?

akoje?

ebitiobjavljenenastranicama?

asopisa。

Nakonkursunemoguu?

estvovati?

lanoviRedakcije?

asopisa?

Soko?

adodatneinformacijeuvezisaovimkonkursommogusedobitinatelefone:broj058612-112,065431-505i065536-386。

U2016。

godini?

Soko“jezavr?

iodesetogodi?

njicikluskratkihpri?

anatemu?

HISTOSVASKRSE“,anagra?

enepri?

ebi?

eobjavljeneuZbornikutokom2018。

godine。

SlavkoHeleta

Booking。